CA | ES

SUBSCRIU-TE | PARTICIPA

Compartint Creem Oportunitats
La Única Comunitat Corresponsable amb l'Educació

“Unim els esforços per aconseguir un Ecosistema Educatiu Sostenible”

Perquè creiem que l’Educació no és un privilegi, sinó un dret constitucional i una prioritat social, hem redactat el document que manifesta la realitat social i educativa que podem construir entre tota la ciutadania.

T’animem a que t’uneixis al Manifest Educorresponsable com a símbol de corresponsabilitat amb l’Educació i com a contribució a un Ecosistema Educatiu Sostenible.

Uneix-te al Manifest Educorresponsable!

Completa el següent formulari per adherir-te al Manifiest Educorresponsable.

Nom*:

Entitat/Empresa:

Primer Cognom*:

E-mail*:

Segon Cognom:

Perfil en la Comunitat*:

Document d’Identificació*: Data de Naixement*:

Tipus:

Número:

Dia:

Mes:

Any:

 He llegit la Política de Privacitat i m’adhereixo al Manifiest Educorresponsable.

Desitjo rebre les "Novetats" de Servieduca

Manifest Educorresponsable

L’Educació és un dret comprès a la Declaració universal del drets humans (Art. 26.1, 1948), a la Declaració dels drets dels infants (principi núm. 7, 1959), o a la Constitució espanyola (art. 48, 1931; i art. 27, 1978), per posar només alguns exemples.

L’Educació, configurada com un dels eixos vertebradors de moltes societats, assumeix i encaixa tots i cadascun dels canvis estructurals del sistema. Les polítiques educatives emmarquen l’àmbit legislatiu i determinen les directrius i objectius generals a aconseguir, de manera que el conjunt de ciutadans assumim un paper rellevant: cadascun de nosaltres, amb independència de la funció social i professional, tenim el dret i el deure de vetllar per l’educació de la nostra societat i garantir la seva cohesió.

L’Educació necessita d’un suport vital, de cooperació i col•laboració corresponsable per part de tots els agents implicats i que integren la nostra societat i intervenen en el procés educatiu, directa o indirectament. Davant aquest dret fonamental, la promoció de la consciencia col•lectiva de responsabilitats pretén motivar la participació i ajuda solidària de la ciutadania, amb la finalitat de construir una realitat educativa de qualitat per viure-la de forma lliure, democràtica i responsable.

La comunitat educativa no pot ser l’única responsable de transformar la societat i aconseguir una educació de qualitat, excel•lència i igualtat d’oportunitats per a tothom. Creiem en el potencial individual i col•lectiu de totes les persones que configuren la ciutadania; més enllà de les organitzacions, institucions i entitats educatives, els professionals de l’educació i les famílies i alumnes de la comunitat escolar, coexistim amb altres agents que interaccionen i són liderats, en qualsevol cas, per persones. La ciutadania la integrem tots i cadascun de nosaltres, i tenim la responsabilitat individual i col•lectiva envers l’educació dels nostres infants i de les futures generacions.

Entenem l’Educorresponsabilitat com l’acció o conjunt d’accions que manifesten la Responsabilitat Social compartida en l’Educació. Aquestes accions generen un valor afegit en les relacions que s’estableixen entre els diferents agents i sectors que intervenen en el procés educatiu, i de qualsevol persona o col•lectiu compromès amb la Responsabilitat Social Educativa.

Els principis i valors fonamentals d’aquest manifest són:

  • Fomentar i integrar la responsabilitat social envers l’educació, amb la finalitat d’ajudar a construir una societat diferent i millor.
  • Corresponsabilitzar-se amb tots els agents implicats en l’educació, per tal de promoure l’excel•lència i la igualtat d’oportunitats per a tothom.
  • Promocionar la inversió solidària en projectes socioeducatius implicats i compromesos, per sumar en el present i transformar el futur.
  • Potenciar i promoure el consum responsable, més enllà dels compromisos mediambientals o ecològics.

En conseqüència, i mitjançant la promoció de l’Educorresponsabilitat, la missió és aconseguir un Ecosistema Educatiu Sostenible que faciliti l’exercici del dret, deure i compromís moral i ètic a través d’accions o conjunts d’accions solidàries, per tal de cooperar i ajudar lliure i voluntàriament.

La corresponsabilitat de tothom, en el desenvolupament i protecció d’un Ecosistema Educatiu Sostenible, contribuirà a garantir el dret universal a una educació de qualitat, d’excel·lència i amb igualtat d’oportunitats per a tota la ciutadania, que permeti augmentar les expectatives dels nostres infants i joves o, el que és el mateix, millorar el futur de la nostra societat.

Per tot plegat, volem iniciar aquest camí per tal de donar suport a la comunitat educativa mitjançant el compromís social educatiu. Li demanem que, qualsevol persona o entitat que comparteixi aquesta declaració d’intencions i manifest declarat, s’adhereixi a la iniciativa envers la Responsabilitat Social Educativa tot participant a la Comunitat Educorresponsable.

Compartir:

Enviar:

Imprimir:

Recomana el Manifest!

Nom del/la destinatari/a:

Adreça d’e-mail:

El teu nom:

Gràcies per adherir-te al Manifest Educorresponsable! 

Junts contribuim a un Ecosistema Educatiu Sostenible!

Gràcies per compartir el
Manifest Educorresponsable!

“Per un Ecosistema Educatiu Sostenible”

Subscriu-te a les Novetats
T’informem que Servieduca fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar la navegació i realitzar tasques d’analítica. Acceptant la nostra política de privacitat i de cookies ens estaràs ajudant a optimitzar la teva experiència dins la Comunitat.