CA | ES

SUBSCRIU-TE | PARTICIPA

Compartint Creem Oportunitats
La Única Comunitat Corresponsable amb l'Educació

A continuació es descriuen les condicions d’ús sota les quals SERVIEDUCA et dóna accés als seus serveis.

Referència AVÍS IMPORTANT

Actualment la nostra plataforma està en fase experimental (Beta). El nostre propòsit és provar el sistema que hem desenvolupat i reunir possibles millores al mateix. T’agraïm que participis en la nostra Comunitat durant aquesta fase experimental aportant-nos els teus suggeriments.

Article 1. Introducció

Benvingut a Servieduca. En utilitzar els serveis del lloc web de la plataforma amb domini d’Internet www.servieduca.com, acceptes les següents Condicions. Les presents Condicions Generals d’Ús no exclouen la possibilitat que determinats Serveis de la plataforma continguin les seves pròpies condicions particulars d’ús que formen part integrant i inseparable de les presents Condicions d’ús. Tant si resideixes a Espanya o a un altre país membre de la Unió Europea o a qualsevol altre país estàs subscrivint un contracte amb i del que SERVIEDUCA EDUCORRESPONSABLES, S.L. ( d’ara endavant SERVIEDUCA), és titular, en compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t’informem que el nostre domicili es troba a Barcelona, carrer Llull, nombre 321-329, C.P. 08019, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona en el tom 43119, foli 46, fulla nº B 422740, i proveïda de CIF nombre B-65768376.

Article 2. Conceptes previs

L’objecte del present contracte s’interpretarà segons els següents elements:

« CONDICIONS GENERALS »: designa el present document

« USUARI»: tindrà la consideració d’usuari/a, segons correspongui, qualsevol persona física, major de 18 anys i amb capacitat legal suficient, així com qualsevol persona jurídica en qualsevol de les formes admeses en dret (d’ara endavant referit indistintament com a USUARI).

«EDUCORRESPONSABILIDAD»: la entenem com l’acció o conjunt d’accions que manifesten la responsabilitat social compartida en l’educació.

Article 3. Usuaris

La utilització de la plataforma www.servieduca.com en qualsevol de les modalitats atribueix la condició d’USUARI, , i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en les presents CONDICIONS GENERALS en la versió publicada per SERVIEDUCA en el mateix moment en què l’usuari/a accedeixi a la plataforma. En conseqüència, l’ USUARI ha de llegir atentament les presents CONDICIONS GENERALS en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la plataforma, ja que pot sofrir modificacions.

Categories d’Usuaris

A l’efecte de les presents CONDICIONS GENERALS, en atenció a les diferents característiques i necessitats dels USUARIS, i a fi de personalitzar per a cada categoria d’USUARI l’ús de la plataforma www.servieduca.com, els USUARIS registrats es classifiquen en les següents categories:

ENTITAT EDUCATIVA: institucions educatives d’educació formal i informal, associacions i federacions de mares i pares. A l’efecte de les presents condicions generals tindran aquesta consideració els ens anteriorment citats, sempre que revesteixin qualsevol forma de persona jurídica de les admeses en dret o persona física que exerceixi activitat empresarial o professional, dedicades directament al sector educatiu.

Les referides entitats educatives hauran d’estar registrades a Espanya o a l’estranger, sempre que operin a Espanya de conformitat a la legislació espanyola vigent aplicable.

PROFESSIONALS (DE L’EDUCACIÓ): qualsevol persona física particular dedicada professionalment, per compte propi o compte aliè, al sector educatiu.

FAMÍLIES: Qualsevol persona física particular, amb interès no professional o empresarial, vinculada a la comunitat educativa.

ENTITATS PROVEÏDORES: Persona jurídica en qualsevol de les formes admeses en dret o persona física que exerceixi activitat empresarial o professional, proveïdores directa o indirectament del sector educatiu de béns i serveis.

Les referides entitats proveïdores hauran d’estar registrades a Espanya o a l’estranger, sempre que operin a Espanya de conformitat a la legislació espanyola vigent aplicable.

En funció de la categoria assignada a cada USUARI, es podran oferir uns serveis concrets i aplicar unes condicions particulars.

Article 4. Informació sobre l’exempció de tota la responsabilitat derivada d’una fallada tècnica i de contingut

SERVIEDUCA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, SERVIEDUCA no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus de dany indirecte que els pugui ser causat als USUARIS per causes alienes a SERVIEDUCA. SERVIEDUCA no declara ni garanteix que els serveis o continguts siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que SERVIEDUCA realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’USUARI prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites de SERVIEDUCA, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

Article 5. Accés i registre

Per a l’accés dels USUARIS a la visualització de la plataforma no serà obligatori el registre. No obstant això, la utilització de determinats serveis, l’oferta i venda, la realització de publicitat i/o promocions, així com l’adquisició de béns i serveis, la realització de propostes, comentaris i, en general, l’intercanvi d’informació a través de la plataforma entre altres serveis, serà obligatori el registre de l’USUARI. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalades en les presents CONDICIONS GENERALS o en les Condicions Particulars que li siguin aplicable.

Lliurement l’USUARI podrà triar registrar-se per rebre informació i accedir a determinats usos de la plataforma, així com sol•licitar la baixa de tal registre dirigint-se mitjançant correu electrònic a registro@servieduca.com.

L’USUARI registrat accepta rebre informació sobre béns i/o serveis a través de SERVIEDUCA així com de les seves societats filials o participades. Considerem la protecció de la privadesa dels nostres usuaris com un principi bàsic de la comunitat. Emmagatzemem i processem la informació en ordinadors situats a Espanya que estan protegits per dispositius de seguretat física i tecnològica.

Tots els USUARIS que vulguin registrar-se hauran d’emplenar els formularis posats a disposició per SERVIEDUCA a aquest efecte, completant tots els camps obligatoris i seguint els passos especificats per finalitzar correctament el registre.

Amb la finalització satisfactòria del procés de registre l’USUARI passarà a ostentar la condició d’USUARI registrat sota la categoria per la qual hagués optat.

Article 6. Ús de la plataforma dels USUARIS

L’USUARI es compromet a utilitzar la plataforma, els seus continguts i Serveis conforme a l’establert en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents CONDICIONS GENERALS, i en les Condicions Particulars que, si escau, li siguin aplicables, així com fer un ús adequat dels serveis i/o continguts de la plataforma i a no emprar-los per realitzar activitats il•lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel•lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

L’USUARI registrat es compromet a no introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic i uns altres que atemptin contra els drets humans. L’USUARI registrat no podrà usar cap marca, nom comercial o denominació social que no li corresponguin com estableix la legislació reguladora de la propietat intel•lectual ni podrà usar un nom/àlies que correspongui com a propietat intel•lectual d’un tercer.

SERVIEDUCA es reserva el dret de l’expulsió i eliminació de les dades i registres de tots els USUARIS que no compleixin amb els requisits de la plataforma.

L’USUARI es compromet a respectar els continguts i comentaris de tercers així com respectar la temàtica de la plataforma en les seves propostes. SERVIEDUCA no serà considerat responsable del caràcter injuriós, difamatori o contrari a les regles vigents dels comentaris, propostes i oportunitats publicades pels usuaris en la plataforma, reservant-se el dret de poder eliminar qualsevol publicació i vetar als seus usuaris. L’USUARI reconeix i accepta que l’ús dels continguts i/o serveis oferts per SERVIEDUCA serà sota el seu exclusiu risc i/o responsabilitat.

Queda totalment prohibida la inserció i venda en aquest portal de productes explosius, armes de foc, material militar, medicaments, drogues il•legals, animals, tabac, activitats relacionades amb el tràfic de persones, prostitució, material eròtic, pornogràfic, clubs d’alternació, recobrament de morosos, subhastes, casinos virtuals, apostes, loteries o qualsevol producte o activitat considerat com a delicte o aliena a l’activitat pròpia del portal.

Article 7. Política de privadesa

En virtut de la normativa establerta en la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Servieduca incorporarà en un fitxer automatitzat de la seva titularitat, les dades personals facilitades per l’usuari. Les dades seran tractades amb la finalitat d’atendre a consultes i peticions plantejades, ben com gestionar, controlar i mantenir els serveis oferts. Els usuaris podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació o oposició, dirigint-se per escrit a Servieduca.

L’USUARI respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades i es responsabilitzarà de comunicar a SERVIEDUCA qualsevol modificació en els mateixos, reservant-se SERVIEDUCA el dret a excloure dels serveis registrats a tot USUARI que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

Article 8. Informació sobre la utilització de cookies

Servieduca utilitzarà cookies pròpies i de tercers per millorar la navegació dels usuaris i realitzar tasques d’analítica.

En compliment de la normativa europea de l’ús de cookies és imprescindible rebre el consentiment dels usuaris, amb l’objectiu de garantir el bon ús de la informació recaptada. En cas que els usuaris vulguin administrar o desactivar les cookies instal•lades hauran de modificar la configuració del seu navegador.

D’acord amb la seva finalitat, els tipus de cookies utilitzades seran:

– Cookies tècniques: aquelles que permetran a l’usuari navegar en la plataforma i utilitzar les diferents opcions o serveis que en ella existeixen com, per exemple, controlar el tràfic i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a parts d’accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar el procés de compra d’una comanda, o compartir continguts a través de xarxes socials.

– Cookies de personalització: aquelles que permetran a l’usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d’una sèrie de criteris en la seva terminal, com per exemple serien l’idioma, el tipus de navegador a través del com accedeix al servei, la configuració regional des d’on accedeix al servei, etc.

– Cookies funcionals: aquelles que permetran a l’usuari tenir una millor experiència de la navegació pel lloc web com per exemple l’acte emplenar del cercador o els últims productes consultats per l’usuari.

– Cookies d’anàlisi: aquelles que permetran a Servieduca el seguiment i anàlisi del comportament dels usuaris. La informació recollida mitjançant aquest tipus de cookies s’utilitzarà en el mesurament de l’activitat en la plataforma i per a l’elaboració de perfils de navegació dels usuaris, amb la finalitat d’introduir millores en funció de les dades i resultats obtinguts. Aquestes dades són anònimes i no contenen informació de caràcter personal ni que identifiquin a l’usuari.

Servieduca usarà Google Analytics, un servei d’analítica web prestat per Google, Inc. i que funciona mitjançant la instal•lació de cookies que no recopilen dades identificatives de l’usuari.

Article 9. Responsabilitat dels tercers per ús i contingut de la plataforma

Tant l’accés a la plataforma com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en la mateixa, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels USUARIS o de tercers, els qui seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Aquests estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia SERVIEDUCA, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. SERVIEDUCA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzats pels USUARIS o tercers.

Article 10. Informació sobre els links

SERVIEDUCA no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles “links” o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i SERVIEDUCA no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a SERVIEDUCA, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’usar o usar malament un vincle, tant en connectar a la web de SERVIEDUCA, com en accedir a la informació d’altres webs des de la plataforma de SERVIEDUCA.

Article 11. Propietat industrial i intel•lectual

Tots els continguts, marques, logos, dibuixos etc. que figuren en la web de SERVIEDUCA, es troben protegits pels drets de propietat intel•lectual i industrial que són expressament reservats per SERVIEDUCA o, en el seu cas, per les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets. La violació dels anteriors drets serà perseguida de conformitat amb la legislació vigent.

Per tant, queda prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució o comunicació pública per qualsevol títol o mitjà de la totalitat dels continguts de la pàgina web de SERVIEDUCA per a usos diferents de la legítima informació o contractació pels usuaris dels serveis o productes oferts. En tot cas serà necessari el consentiment previ per escrit de SERVIEDUCA.

Article 12. Nul•litat de clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals anés declarada, total o parcialment, nul•la o ineficaç, tal nul•litat o ineficàcia afectarà tan sols a aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul•la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tot la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

Article 13. Llei aplicable i jurisdicció

La legislació aplicable és l’espanyola.

Per a la resolució de qualsevol disputa o litigi que sorgeixi en relació amb la interpretació o execució dels pactes seran competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Els continguts, productes i serveis inclosos en el lloc web són conformes a la legislació espanyola, i no estan concebuts ni dirigits a aquelles persones que resideixin en jurisdiccions on els seus continguts no es trobin degudament autoritzats. Correspon doncs, als usuaris de fora d’Espanya el verificar la possibilitat d’importar o utilitzar els productes que ens sol•licitin.


Gràcies per contribuir a l’Ecosistema Educatiu Sostenible!

Subscriu-te a les Novetats
T’informem que Servieduca fa servir cookies pròpies i de tercers per millorar la navegació i realitzar tasques d’analítica. Acceptant la nostra política de privacitat i de cookies ens estaràs ajudant a optimitzar la teva experiència dins la Comunitat.